KOMPETANSEOMRÅDER

Entreprenørskap

KOMPETANSEOMRÅDER

Entreprenørskap

Entreprenørskap handler om å etablere og/eller utvikle en ny forretningsmessig virksomhet, herunder nye forretningsmuligheter innenfor en virksomhet. Skal man lykkes som entreprenører eller gründer fordrer det evner og kompetanse innen innovasjon, finans og forretning. Det er nødvendig å tenke både kort og langsiktig og utarbeide gode forretningsideer og planer.

 

AF-Kompetanse tilbyr seminarer og praktisk rådgivning/bistand mht å sikre gode strategiske prosesser, herunder vurdering av kapitalbehov, klargjøring av hvilke selskapsformer som er tjenlige, og generell assistanse ved stiftelse av virksomhet.

 

Bedriftsutvikling handler om videreutvikling av forretningsidéer, behovet for endring i selskapsformer og ulike strategier for ledelse, organisering, økonomi, personalpolitikk og markedsføring. For å overleve i dagens globale marked er innovasjon og kreativitet vesentlige faktorer.  Vi er behjelpelig med å se på hvordan bedrifter og organisasjoner kan øke sitt bærekraftige konkurransefortrinn og verdiskaping gjennom innovasjon knyttet til produkt og produksjonsprosesser, ledelse, bedriftskultur og forretningsmodeller.

 

AF-Kompetanse tilbyr ellers bistand ifm internasjonalisering, og hvordan norske bedrifter kan oppnå suksess i internasjonale markeder. Vi ser på bedrifters muligheter innen internasjonal forretningsforståelse, lover og regler, kultur, salg og marked, inngangsstrategier, valg av kunder og samarbeidspartnere, organisasjonsutvikling.

 

 

AF KOMPETANSE AS Mail: post@af-kompetanse.no, Tel: +47 900 23 531 (Bergen),  +47 907 39 916 (Arendal)