PROGRAMMER / SEMINARER

Åpne program

PROGRAMMER / SEMINARER

Åpne program

 NYHET

 

Hvordan takler du at det blåser fra nytt hold?

Intensivt program i endringsledelse - Vi gjennomfører to seaparate programmer med to samlinger på hver 

 

Bergen: 15 -16 nov 2016 og 7 - 8 feb august 2017 

 

Grimstad: 22 - 23 nov 2016 og 14 - 15 feb 2017

 

Les mer om programmet her

  

Høy utviklingstakt og store og små organisatoriske omveltninger gjør at hverdagen for ledere generelt er blitt tøffere. Stadig flere opplever at kravene i lederrollen har endret karakter. Parallelt med håndtering av raske og uforutsigbare endringer i rammebetingelsene, skal effektivitet, trivsel og motivasjon opprettholdes i organisasjonen. Det er da lett å havne i en reaktiv situasjon, og nye virkemidler må til for å lede effektivt.

 

AF-Kompetanse AS setter fokus på disse utfordringene, og tilbyr nå et åpent program tilpasset ledere som ønsker å lede og gjennomføre endringer på en positiv og effektiv måte: 

• Programmet setter fokus på lederen som katalysator for endring. 

• Programmet gjennomføres over to moduler à to dager med deltakere fra ulike bedrifter og miljøer. 

• Innholdet vil være interaktivt med høy grad av involvering fra deltagernes side. 

• For å sikre best mulig utbytte for den enkelte, begrenser vi antall deltakere i hvert program. 

 

NB: Vi tilbyr også å gjennomføre programmet bedriftsinternt.

 

AF KOMPETANSE AS Mail: post@af-kompetanse.no, Tel: +47 900 23 531 (Bergen),  +47 907 39 916 (Arendal)