INTERNASJONALE FORHANDLINGER

 

AF-Kompetanse AS tilbyr kompetanseprogram innen internasjonale forhandlinger.  Forhandlinger er en vesentlig faktor i relasjonsbygging internasjonalt og det er viktig at bedriftene utfører forhandlingene på en profesjonell og kundevennlig måte.  Bedriftenes inntjening er direkte relatert til forhandlernes suksess og kompetanse innen dette felt er vesentlig i forhold til videreutvikling av marked og forståelse av den prosessen som forhandlingene gjennomgår.

 

Vi bygger programmene på utprøvd, forskningsbasert teori og vektlegger høy grad av interaktivitet i programmene med oppgaver, forhandlingscases og videotrening.  Programmet kan arrangeres med totalt fra to til fire moduler og flere – to – dagers seminarer.  Deltagende bedrifter kan også få konsultasjon i bedriftene mellom samlingene.

 

Programmet kan holdes på engelsk eller norsk og følgende tema blir gjennomgått:

 

 • The nature of negotiation
 • Strategy and tactics of Distributive Bargaining
 • Strategy and tactics of Integrative Negotiation
 • Negotiation: Strategy and Planning
 • Perception, Cognition, and Emotion
 • Communication
 • Finding and Using Negotiation Power
 • Ethics in Negotiation
 • Relationships in Negotiation
 • International and Cross-Cultural Negotiation
 • Best Practices in Negotiation

 

 

AF KOMPETANSE AS Mail: post@af-kompetanse.no, Tel: +47 900 23 531 (Bergen),  +47 907 39 916 (Arendal)