INTERNASJONALISERING

 

Internasjonalisering handler om tilpasning av organisasjon, produkter og tjenester til markeder i andre land og kulturer.

AF-kompetanse har et solid teoretisk fundament og praktisk erfaring fra internasjonalisering, og har utviklet flere program som er gjennomført med stor suksess for kunder i det norske SMB-markedet.

 

Vi tilbyr prosessbaserte utviklingsprogram som på den ene siden omhandler de viktigste trekkene ved internasjonalisering og globalisering, men samtidig skreddersyr vi programmene til kundenes behov og spesifikasjoner.

 

Aktuelle tema:

 

 • Internasjonal markedsføring; Strategiske utfordringer og muligheter
 • Hva kjennetegner en vellykket eksportbedrift.
 • Oppbygging Internasjonal marketing plan
 • Kartlegging analyse og valg av marked.
 • International market entry strategies
 • Prispolitikk i internasjonale markeder
 • Internasjonale forhandlinger
 • Kultur og relasjoner
 • International markedskommunikasjon
 • Organisering og planlegging av vårt internasjonale markedsarbeid
 • Transportbetingelser og Incoterms
 • Den internasjonale salgsfunksjon

 

 

 

AF KOMPETANSE AS Mail: post@af-kompetanse.no, Tel: +47 900 23 531 (Bergen),  +47 907 39 916 (Arendal)