AF-kompetanse tilbyr tjenester innen fire hovedområder Ledelse og lederutvikling, Organisasjon og strategi, Salg og marked samt Entreprenørskap

 

Trykk på hvert av områdene for ytterligere informasjon om vår tilnærming.

 

 

AF KOMPETANSE AS Mail: post@af-kompetanse.no, Tel: +47 900 23 531 (Bergen),  +47 907 39 916 (Arendal)