KUNDESERVICE

 

Den globaliserte markedsøkonomien har gjort at avstanden mellom leverandør og kunder i mange tilfeller har økt betraktelig. Samtidig fører skjerpet konkurranse og åpen tilgang til informasjon via internett, til at kundene blir mer kresne og bevisste. Kunderelasjoner er viktig ikke bare for foretak i konkurranseutsatte næringer, men også for organisasjoner og institusjoner innen offentlig sektor.

 

I bransjer hvor det er lite som skiller produkter og tjenester vil god kundeservice ofte vektlegges like mye som selve produktet.

 

AF-kompetanse arrangerer seminarer hvor vi bl.a fokuserer på hva som skal til for å bygge og opprettholde en god kunderelasjon, hvordan bygge «added value», og hvordan kundeservice er et avgjørende virkemiddel for gjensalg og mersalg.

 

 

AF KOMPETANSE AS Mail: post@af-kompetanse.no, Tel: +47 900 23 531 (Bergen),  +47 907 39 916 (Arendal)