MARKEDSKOMMUNIKASJON

 

Markedskommunikasjon (MK) handler om planlegging, sammensetning, gjennomføring og oppfølging av ulike former for kommunikasjonsaktiviteter i den hensikt å bidra best mulig til markedsføringens lønnsomhet. MK er en prosess som består av ulike former for (toveis) kommunikasjon så vel som av ensrettete reklametiltak. I MK er det derfor naturlig både å stille spørsmål om hvordan bedriften kan nå frem til kundene (med salgsbudskapet) og hvordan kundene kan nå frem til bedriften med sine ønsker og preferanser.

 

AF-kompetanse tilbyr seminarer hvor vi fokuserer på

 

  • Markedsorientering,
  • Integrert markedskommunikasjon
  • Ulike former for promotering og kommunikasjon:

• Personlig salg,

• Reklame,

• Salgskampanjer,

• Publisitet - PR

 

 

AF KOMPETANSE AS Mail: post@af-kompetanse.no, Tel: +47 900 23 531 (Bergen),  +47 907 39 916 (Arendal)