NEDBEMANNING

 

Nedbemanning er dessverre et ord som daglig preger nyhetsbildet, og som ryster både bedriftseiere, ledere, ansatte, fagforeninger, myndigheter og politikere. For mange er det ensbetydende med oppsigelser, selv det ikke nødvendigvis trenger å være det. Uansett om det medfører oppsigelser eller ikke er nedbemanning en krevende prosess der mange vil oppleve tap, og følelser blir sterkt aktivert. Slike prosesser er krevende ikke bare pga den emosjonelle siden, men også fordi det finnes offentlige krav og lovregler som skal overholdes. I tillegg kommer hensynet til bedriftens omdømme og evne til å ivareta sitt arbeidsgiver- og samfunnsansvar.

 

Et overordnet mål for nedbemanningsprosesser vil alltid være å sikre verdier og opprettholde drift der det er forsvarlig. Problemet er at ikke alt er forutsigbart. Det er fort gjort å tråkke feil. En dårlig planlagt og styrt nedbemanningsprosess kan få negative følger også for den delen av virksomheten som ønskes opprettholdt og som skal sikre fremtidig inntjening.

 

AF-kompetanse har bred erfaring med nedbemanningsprosesser og tilbyr bistand i form av opplæring og prosessrådgivning.  Vårt bidrag skal sikre at prosessen gjennomføres slik at den oppleves som ryddig av både styret, eiere og ansatte - samtidig som loverregler overholdes og forholdet til fagforeninger og myndigheter ivaretas på en god måte.

 

 

AF KOMPETANSE AS Mail: post@af-kompetanse.no, Tel: +47 900 23 531 (Bergen),  +47 907 39 916 (Arendal)