PROGRAMMER / SEMINARER

Åpne program

PROGRAMMER / SEMINARER

Åpne program

OPERATIV LEDELSE - ET PRAKTISK ORIENTERT UTVIKLINGSPROGRAM

 

Programmet er beregnet for ledere som har behov for generell lederutvikling og ønske om og å utvikle sitt personlige lederskap.  Vi tar for oss de viktigste områdene for å kunne praktisere et godt lederskap og arbeider på en strukturert måte med en høy grad av interaktivitet. Programmet er forankret i moderne ledelsesteori og forskning, men er praktisk orientert og har erfaringslæring som grunnleggende prinsipp.

 

Programmet går over 4 – to – dagers samlinger fordelt over 6 – 8 måneder og tilbud individuell situasjonsanalyse og coaching mellom samlingene. På samlingene veksles det mellom strukturerte øvelser, oppgaver og case-løsning i grupper, videotrening samt plenumssesjoner med diskusjoner. Vi benytter et profilverktøy for å kartlegge deltakernes personlige preferanser og lederskapsprofil. Profilen vil være sentral i arbeidet med å sette individuelle utviklingsmål, og for trening og coaching underveis i programmet

 

Nytt programmet planlegges startet opp i februar 2016. Nærmere detaljer vil bli utarbeidet.

AF KOMPETANSE AS Mail: post@af-kompetanse.no, Tel: +47 900 23 531 (Bergen),  +47 907 39 916 (Arendal)