Innen hovedområdet Organisasjon og strategi tilbyr vi tjenester innen følgende områder:

 

  • Organisasjonsutvikling
  • Styring av OU-prosjekter
  • Teamorganisering og teamutvikling
  • Nedbemanning
  • Outsourcing
  • Strategiutvikling
  • Styrearbeid

 

Følg linkene på menylinjen over for mer informasjon

 

AF KOMPETANSE AS Mail: post@af-kompetanse.no, Tel: +47 900 23 531 (Bergen),  +47 907 39 916 (Arendal)