OUTSOURCING

 

Outsourcing eller tjenesteutsetting (konkurranseutsetting i off sektor) ble vanlig i USA på 1990-tallet og har utover 2000-tallet blitt mer og mer vanlig i Norge også. Det dreier seg som regel om å avvikle interne støttetjenester og skaffe varer/tjenester fra eksterne leverandører som har det som sin kjernevirksomhet og presumptivt derfor bør kunne utnytte stordriftsfordeler til å levere bedre og billigere.

 

Det er ulike begrunnelser for å sette ut virksomhet. Det mest nærliggende er å spare kostnader, men vel så ofte kan det være snakk om å få tilgang til økt kapasitet og kompetanse på en mer fleksibel og skalerbar måte, men ikke minst å frigjøre interne ressurser og ledelsesfokus til virksomhetens egen kjernevirksomhet.

 

Det er imidlertid mange fallgruver i en outsourcingsprosess, både mht kost/nytte, kompetanse og kvalitet, prioritet på leveranse osv. I tillegg kommer formelle regler og krav ifm virksomhetsoverdragelse. Mange virksomheter har sløst bort mye tid og ressurser, skapt enormt med støy, kvittet seg med verdifull kompetanse og så endt med helt eller delvis innsourcing igjen. Dette skyldes ofte de har gjort for dårlige forberedelser mht mål, behov og kravspesifikasjon og ikke sikret en god nok anbuds- og kontraktsprosess. Videre har utfordringer i overdragelsesfasen blitt undervurdert, og prosjekter stoppes for tidlig. En outsourcing stopper imidlertid ikke når tjenesten er overdratt. Da spørs det hvor gode forretningsprosesser og samarbeidsmiljø som er etablert med leverandøren. Ingen har mer fokus på dine behov enn bedriften selv, og ikke alt lar seg regulere i Service Level Agreements (SLA).

 

AF-kompetanse har erfaring fra kompliserte outsourcingsprosjekter, og tilbyr bistand til virksomheter som planlegger å sette ut tjenester og/eller produksjonsledd.

 

Jo tidligere vi involveres jo større verdi vil vårt bidrag ha. Det anbefales å søke prosessbistand allerede i en sonderings-/utredningsfase, og i alle fall før en prosess styrebehandles og besluttes iverksatt. Dette av hensyn til formelle spilleregler og krav i lovverket mht informasjon og medvikning ifm virksomhetsoverdragelse.

 

 

AF KOMPETANSE AS Mail: post@af-kompetanse.no, Tel: +47 900 23 531 (Bergen),  +47 907 39 916 (Arendal)