PARTNERE

 

AF-kompetanse er eid av August Kjerland jr. og Frode Vatnelid.

 

 

August Kjerland jr.  (Styreleder)

 

August Kjerland jr. (58) har 5 års utdannelse fra Drexel University, Philadelpha, PA, USA, innen Commerce & Engineering. Han har lang erfaring innen nasjonal og internasjonal ledelse og var bosatt i USA i 12 år.

 

August har startet flere bedrifter og forretningsområder i Norge og USA. Han har erfaring fra mange bransjer herunder shipping, næringsmiddel, bergverk, handel, offshore vind og skipsutstyrsbransjene.

 

August har drevet konsulentvirksomhet og bedriftsrådgivning siden 1999 og har i en årrekke vært engasjert som foreleser ved Handelshøyskolen BI. Han har satt opp og gjennomført en lang rekke med kurs og kompetanseutviklingsprogrammer for industribedrifter, Innovasjon Norge og Samarbeidsrådet for Sunnhordaland IKS.

 

De siste 15 årene har August også opparbeidet seg solid erfaring innen lederstøtte og styrearbeid med flere verv som styreleder.

 

Kontakt: august@af-kompetanse.no, tlf  +47 907 39 916

Frode Vatnelid (Daglig leder)

 

Frode Vatnelid (55) har Masterutdanning fra BI innen organisasjonspsykologi, økonomi og strategisk ledelse. Han har også utdanning fra Sjøkrigsskolen og 2 års etterutdanning fra NHH innen bedriftsøkonomi, ledelse og kompetanseutvikling. Frode har videre gjennomført et toårig stipendiatprogram innenfor ledelse og organisasjonsutvikling (STILO) under Administrasjonsdepartementet og Statskonsult.

 

Frode har lang ledererfaring på operativt og strategisk nivå i ulike bransjer, og har jobbet med store utviklings-, omstillings- og implementeringsprosjekter i ulike organisasjoner/bedrifter, herunder også effektivisering, omorganisering, nedbemanning og outsourcing.

 

Frode har ellers hatt ulike undervisningsstillinger, herunder 4 år som Hovedlærer i lederskap ved Sjøkrigsskolen. Han har drevet eget konsulentselskap innen leder- og organisasjonsutvikling siden 1997, og har også jobbet med flere ledende konsulentmiljøer.

 

Frode leder AF-Kompetanse sin virksomhet fra Bergen.

 

Kontakt: frode@af-kompetanse.no, tlf  +47 900 23 531

AF KOMPETANSE AS Mail: post@af-kompetanse.no, Tel: +47 900 23 531 (Bergen),  +47 907 39 916 (Arendal)