PRESENTASJONSTEKNIKK

 

Presentasjonsteknikk er viktig for alle som er ansvarlig for kundekontakt og skal representere bedriften ved forskjellige anledninger.

 

AF-kompetanse tilbyr kurs/seminarer og trening i å utarbeide og tilrettelegge gode målrettede presentasjoner. Vi fokuserer på både på innhold, og bruk av verbale og ikke-verbale virkemidler. Vi tilbyr trening med opptak av video og detaljerte tilbakemeldinger, samt muligheter for individuell oppfølging/videre trening.

 

 

AF KOMPETANSE AS Mail: post@af-kompetanse.no, Tel: +47 900 23 531 (Bergen),  +47 907 39 916 (Arendal)