SALG OG SALGSLEDELSE

 

Bedrifter er avhengig av flinke selgere som gjør sitt ytterste for å selge i nasjonal og internasjonal konkurranse. Salgsledelse og personlig salg er nøkkelen til enhver bedrifts suksess, kravene til selgerne øker og det er viktig at de også er markedsorientert og kan forandre seg i takt med markedet.  Selgere og salgsledere må forstå at disse forandringer øver innflytelse på salgsledelsen og styringen av salget, fra måten salget organiseres på til utvelgelsen, treningen, motivasjonen og belønningen av den enkelte selger. AF-kompetanse tilbyr seminarer hvor vi arbeider med tema som:

 

  • Salgets prosesser og faser
  • Relasjonsbygging og kvalitetssikring
  • Verdiskapende, konsultativt salg
  • Salgsledelse og salgets rolle i organisasjonen
  • Organisering av salgsinnsatsen
  • Selgers ytelse: Oppførsel, rolle, oppfatningsevne og tilfredsstillelse
  • Selgers ytelse: Salgsstabens motivasjon
  • Selgertrening: Mål, teknikker og evaluering
  • Vurdering og kontroll av salgsplanen

AF KOMPETANSE AS Mail: post@af-kompetanse.no, Tel: +47 900 23 531 (Bergen),  +47 907 39 916 (Arendal)