STRATEGIUTVIKLING

 

AF-Kompetanse vektlegger strategiutvikling som en av styrets og ledelsens primære oppgaver. Strategiutvikling handler om hvordan bedriften evner å utforme overordnede mål, planlegge tiltak og handlinger samt fatte beslutninger for å oppfylle virksomhetens visjon og misjon.  Uten en god prosess for strategiutvikling vil bedriften være uten styring og resultatet bli mer overlagt til tilfeldigheter enn hva eiere og styret ønsker organisasjonen skal oppnå.

 

En virksomhet er etablert med en hensikt, og det er vesentlig at organisasjonen arbeider målrettet ift hva den skal oppnå både i det langsiktige og det kortsiktige bildet.  Evnen til å lære av fortid og erfaringer i vekselspill med evnen til å tolke nåtid, tenke langsiktig og handle her og nå - er hva strategiarbeid i stor grad handler om. En koordinert og systematisk strategiutvikling vil gi virksomheten et godt verktøy for å nå sine markedsmessige mål.  Uten velfundamenterte strategier er det vanskelig å få til en positiv og god utvikling.

 

Den strategiske prosessen er en omfattende prosedyre som skal hjelpe bedriften til å forutse og planlegge fremtiden. Det bør være en kontinuerlig prosess der selskapets eiere også spiller en aktiv rolle. Tidsfaktoren er imidlertid en nøkkelfaktor i strategiarbeid, og problemet for mange virksomheten er at strategiarbeid blir skippertak og at man sliter med å skape oversikt, koordinere og prioritere tid til dette midt oppe i mer kortsiktige og «presserende» utfordringer.

 

AF-Kompetanse tilbyr verktøy assistanse i å tilrettelegge og gjennomføre den strategiske prosessen.  Vi benytter et verktøy som er utviklet av vår strategiske samarbeidspartner Strategy Warehouse AS. Verktøyet er Strategi360 og er et databasert, interaktivt verktøy til bruk av i SMB-markedet.

 

Verktøyet benyttes for å utvikle en god Strategitenkning, dvs vilje og evne hos bedriftens ledelse og medarbeidere til å betrakte bedriftens situasjon, utfordringer og utsikter i et helhetlig perspektiv. Verktøyet forenkler strategiarbeidet ved - å skape bedre oversikt og gi nøkkelpersoner og ledergrupper bedre forutsetninger for tenke systematisk i kombinasjon med innsikt og kreativitet om kritiske detaljer. Resultatet av prosessen er en komplett oversikt over selskapets strategi.

Vårt mål er at kompetansen tilfaller kundene og at prosessen kulminerer i en strategisk plan som er dynamisk og vil årlig bli oppdatert med jevnlige møter og diskusjoner i løpet av året.  Fleksibilitet og endringsdyktighet innenfor de strategiske rammene er viktig for å videreutvikle og forsterke bedriften og organisasjonens konkurransefortrinn.

AF KOMPETANSE AS Mail: post@af-kompetanse.no, Tel: +47 900 23 531 (Bergen),  +47 907 39 916 (Arendal)