Copyright©2015 Strategy Warehouse AS

STRATEGI360

STRATEGIUTVIKLING - INTRODUKSJON TIL EN SYSTEMATISK STRATEGIPROSESS

 

AF-kompetanse tilbyr et halvdagsseminar i effektivt strategiarbeid.

 

Målgruppen er bedriftseiere, styremedlemmer, topp og mellomledere.

 

Vi vil ved hjelp av Strategi360 demonstrere hvordan strategiarbeidet kan effektiviseres og kobles tettere til daglig drift, slik at man sikrer en kontinuerlig prosess hvor både ledelse, styre og nøkkelpersoner er involvert og oppdatert uten at det behøves årlige skippertak med ekstraordinær og tidkrevende datainnsamling og analyse.

 

Målsettingen er å gi inspirasjon og vise hvordan strategiarbeidet kan effektiviseres og forbedres slik at det blir en kontinuerlig utviklingsprosess som sikrer et til enhver tid oppdatert styringsverktøy for ledelse og styre.

 

Seminaret gjennomføres i samarbeid med Strategy Warehouse AS i Bergen, og vil også bli satt opp i Arendal/Kristiansand og evt Oslo

 

 

 

 

AF KOMPETANSE AS Mail: post@af-kompetanse.no, Tel: +47 900 23 531 (Bergen),  +47 907 39 916 (Arendal)