STYREARBEID

 

Styret i en bedrift er en meget viktig ressurs som, på lik linje med alle bedriftens ressurser, må utnyttes på best mulig måte.  Styret er ansatt av generalforsamlingen for å tilse at bedriftens operative ledelse driver ihht eiernes interesser.

 

Styrets formelle ansvar er nedfelt i Aksjeloven, og omfatter Forvaltnings-/styringsansvar, organiseringsansvar og kontrollansvar i tillegg anbefaler Norsk Utvalg for Eierstyring og Selskapsledelse at styret tar ansvar for egenvurdering.

 

Hvordan dette ansvaret utøves i praksis, og hvordan et styre bør settes sammen og fungere slik at eiernes interesser blir ivaretatt på en optimal måte, blir ofte noe mer tilfeldig. Ikke alle styremedlemmer er klar over hvilket personlig juridisk og økonomisk ansvar som påhviler dem heller.

 

AF-Kompetanse har formell styreutdannelse og erfaring fra diverse styrer og tilbyr styreseminarer/rådgivning for styrer og styreledere.

 

I samarbeid med våre strategiske samarbeidspartnere kan vi også tilby mer omfattende kursprogrammer.

 

 

AF KOMPETANSE AS Mail: post@af-kompetanse.no, Tel: +47 900 23 531 (Bergen),  +47 907 39 916 (Arendal)