STYRING AV OU-PROSJEKTER

 

Styring av OU-prosjekter omfatter som regel de samme utfordringer som beskrevet under prosjektledelse, men siden OU som oftest berører sosiale og organisasjonspolitiske forhold i tillegg til rent strukturelle og forretningsmessige, vil OU-prosjekter kreve noen flere hensyn. Arbeidsmiljøloven, tariffavtaler og det generelle bedriftsdemokratiet, legger klare føringer og forventninger til hvordan OU-arbeid skal foregå. I tillegg kommer CSR, forretningsetikk personalpolitikk, og rett og slett verdisyn og prioriteringer inn.

 

Styring av OU-prosjekter omfatter en ryddig prosess med bevisst navigering i dette landskapet. Kartlegging av hindringer og drivkrefter og motkrefter i de ulike delsystemene i organisasjonen, og formell involvering av fagforeninger, tillitsvalgte, verneombud samt berørte fagmiljøer og nøkkelpersoner, er kritisk for suksess. Ansvaret for OU-prosjekter bør ligge internt i organisasjonen, men prosessuell bistand fra eksterne fagpersoner vil fort svare seg – ikke minst fordi det kan være nødvendig å utfordre intern maktbalanse, kulturelle forhold og etablerte sannheter. Et annet aspekt er at eksterne konsulenter vil kunne fungere som en buffer for motstand og misnøye slik at virksomhetens ledere kan få bedre rom til å gjøre jobben.

 

AF-kompetanse har omfattende erfaring fra utviklings- og endringsprosjekter og tilbyr prosessbistand og rådgivning knyttet til organisatoriske utfordringer og prosjektgjennomføring.

 

 

AF KOMPETANSE AS Mail: post@af-kompetanse.no, Tel: +47 900 23 531 (Bergen),  +47 907 39 916 (Arendal)