TEAMORGANISERING OG TEAMUTVIKLING

 

Teamorganisering kan være et effektivt virkemiddel for å skape ekstraordinær resultater, fleksibilitet utvikling og innovasjon i en virksomhet. Det forutsetter imidlertid at teamet settes sammen, og at prosesser fasiliteres, på en god måte.

 

AF-kompetanse har lang erfaring med teambygging og teamutvikling i ulike virksomheter, og tilbyr både bistand til bygging av nye team og utvikling av eksisterende team og grupper. Vi skreddersyr programmer for ulike grupper og team – herunder ledergrupper, og benytter en praktisk tilnærming ut ifra virksomhetens reelle mål og utfordringer samt teamets status og prosesskompetanse. Vi benytter profilverktøy for å belyse teamets uformelle kompetanse og mangfold, og evt behov/utfordringer som det må jobbes med. Strukturerte øvelser vil også kunne bli brukt for å synliggjøre handlingsmønstre og fasilitere prosesstrening.

 

Et program bør gå over noe tid, men målet for ethvert teambyggingsprogram er at teamet raskest mulig skal kunne ivareta sin egen læring/utvikling som en del av den ordinære arbeidsprosessen. Vi anbefaler minimum 3 – 5 samlinger med et visst opphold mellom, avhengig av hvilken funksjon, utfordringer hvor permanent teamet skal være.

 

 

AF KOMPETANSE AS Mail: post@af-kompetanse.no, Tel: +47 900 23 531 (Bergen),  +47 907 39 916 (Arendal)